İSPER-İSFALT ORTAK İDARİ MADDELER Anlaşılan Metinler
Gönderen admin - Ekim 21 2020 12:08:51

MADDE 10 - İŞVERENİN VE İŞ AMİRLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) İş amirleri, ünitelerine tebliğ edilen iş güvenliği ile ilgili tamim, servis notu, emir ve talimatları sorumlulukları altındaki işçilere okutmakla yükümlüdür.


Haber Metni