UYUŞMAZLIK TUTANAĞI
Gönderen admin - Ekim 13 2020 15:20:17

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Temsilcileri arasında...


Haber Metni

Toplantı Tarihi: 12.10.2020

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Temsilcileri arasında 11.08.2020 tarihinde müzakerelere başlanmış bulunan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, uzlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle sendika teklif tasarısının aşağıda yer alan maddelerinde;

MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ

MADDE 18 – SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ İLE TEMSİLCİ ODALARI

MADDE 41 – ÜCRET ZAMMI VE AVANS

MADDE 42 – KIDEM ZAMMI

MADDE 43 – RİSK, SORUMLULUK, BAKIM, KONTROL PRİMİ VE KASA TAZMİNATI

MADDE 44- HAFTA TATİLİ VE AKDİ TATİLDE ÇALIŞMA HALİNDE ÖDENECEK ÜCRET

MADDE 45- BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÇALIŞMA HALİNDE ÜCRET

MADDE 46- FAZLA ÇALIŞMA VE ÜCRETİ

MADDE 48 – İKRAMİYELER

MADDE 49 – EVLENME YARDIMI

MADDE 50- DOĞUM YARDIMI

MADDE 51- ÖLÜM YARDIMI

MADDE 52- SOSYAL YARDIM

MADDE 53- ÖĞRENİM YARDIMI

MADDE 54- GİYİM YARDIMI

MADDE 56- YEMEK

MADDE 58- DOĞAL AFET YARDIMI

MADDE 96 RAMAZAN YARDIMI

MADDE 97- HİZMET İKRAMİYESİ

EK MADDE 1- DENGE ÖDENEĞİ

EK MADDE 2- 696 SAYILI KHK İLE ÇALIŞANLAR

EK – İŞÇİ KLASİFİKASYON CETVELİ

anlaşmaya varamadıkları için; 6356 sayılı Yasa gereğince ve aynı kanunun öngördüğü prosedüre esas olmak üzere “UYUŞMAZLIK” tespitine ilişkin işbu tutanak sendika tarafından tek taraflı olarak tanzim ve imza edilmiştir. (12.10.2020)